Ik geloof dat jij het ook kunt leren!

Onderwijspraktijk bgrip gelooft in de ontwikkelkracht van elk kind. Door aan te sluiten bij het niveau en de leerstijl van het kind kan er succes behaald worden.

Mijn missie is dan ook schoolsucces voor elke leerling.

Vanuit mijn visie dat elk kind over talent beschikt en dat dit enkel aangeboord hoeft te worden om ook succesvol te kunnen zijn,  werk ik in mijn praktijk aan individuele begeleiding van kinderen die problemen bij het leren ervaren. 

Het doel is het verbeteren van de resultaten en het behalen van winst. Winst in de eerste plaats voor de kinderen maar ook voor ouders, scholen en Onderwijspraktijk bgrip zelf. Onderwijspraktijk bgrip streeft ernaar om 5% van haar winst in te zetten voor leerlingen die het wel nodig hebben maar niet over de middelen beschikken om dit te kunnen bekostigen (pro deo). 

Onderwijspraktijk bgrip is tevens onderdeel van Buro de Beweging met een unieke visie op de ontwikkeling van kinderen door gebruik te maken van de neuromotorische ontwikkeling. Voor meer informatie zie ook de website van Buro de Beweging: www.burodebeweging.nl